[CASE #22] Zakłócanie obrad młodzieżowej rady przez radnego

Stan faktyczny: Czy przewodniczący młodzieżowej rady miasta (lub inna osoba prowadząca obrady) mogą usunąć czy wykluczyć z obrad członka młodzieżowej rady, który zakłóca przebieg sesji (np. wyrywa innym mikrofon)? Odpowiedź IREPSO: Jest to kwestia trudna. W modelowym rozwiązaniu w statucie młodzieżowy rady miasta powinno znajdować się takie uprawnienie, szczególnie że w gestii prowadzącego obrady jest…

[CASE #21] Możliwość zawarcia porozumienia pomiędzy młodzieżowymi radami

Stan faktyczny: Młodzieżowa rada miasta Gżel chce nawiązać współpracę z młodzieżową radą powiatu Gżel w celu przeprowadzenia kampanii edukacyjnej na temat praw ucznia na terenie powiatu Gżel. W tym celu przewodniczący obu rad podpisali porozumienie w sprawie współpracy. Czy młodzieżowe rady mogły nawiązać takie porozumienie? Jeżeli tak, to czy przewodniczący mogli podpisać taki dokument Odpowiedź…

[CASE #20] Co to jest komisja skrutacyjna i kiedy należy ją powołać?

Stan faktyczny: Czy młodzieżowa rada powiatu musi powołać komisję skrutacyjną? Odpowiedź IREPSO: Żaden przepis prawa powszechnie obowiązującego nie mówi o takim wymogu. Bardzo często (w praktyce zawsze) taki obowiązek jest nakreślany w statucie młodzieżowej rady. Jednak nawet jeżeli żaden przepis prawa o tym nie mówi, to mimo wszystko należy z całą mocą podkreślić, że w…

[CASE #19] Młodzieżowi radni zaczynają studia…

Stan faktyczny – odpowiednie przepisy statutu młodzieżowej rady gminy Skorzew stanowią: „Członkiem młodzieżowej rady  może być osoba uczęszczająca do szkoły, która stanowi okręg wyborczy, mającej swoją siedzibę na terenie gminy Skorzew”. „Członek Prezydium, który zrezygnował z funkcji lub został odwołany, pełni swe obowiązki do czasu powołania nowego członka Prezydium. Przepis ten dotyczy również całego Prezydium”.…

[CASE #18] Czy rada gminy może wyodrębnić budżet dla młodzieżowej rady gminy na dany rok budżetowy?

Odpowiedź IREPSO: Jest to kwestia sporna, która opiera się na zrozumieniu art. 5b ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.): ,,Obsługę administracyjno-biurową młodzieżowej rady gminy zapewnia urząd gminy. Koszty obsługi młodzieżowej rady gminy pokrywa urząd gminy”. Drembkowski i P.J. Suwaj uważają,…

[BAZA WIEDZY] Kto może zaopiniować projekt statutu młodzieżowej rady gminy?

Celem projektu Interwencje Młodzieżowe jest przekazanie młodym ludziom narzędzi, dzięki którym będą oni mogli skutecznie sprawować funkcje w organach takich jak młodzieżowe rady gmin, powiatów czy młodzieżowe sejmiki województw. W ramach drugiej edycji projektu IM, zdecydowaliśmy się na wytworzenie Bazy Wiedzy, zawierającej niezbędne dokumenty oraz inne materiały (takie jak grafy czy diagramy z praktycznym komentarzem)…

[PODCAST] O polityce młodzieżowej opowie Tomasz Opar

Zapraszamy Was na podcast Interwencje Młodzieżowe, w którym nasi goście przybliżają sprawy młodych w Polsce. W tym odcinku naszym gościem jest Tomasz Opar, adwokat, fundator oraz przewodniczący rady fundacji IREPSO, z którym rozmawiamy o polityce młodzieżowej, jej celach, działaniach i wpływie na młodych ludzi. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak kształtowała się polityka młodzieżowa w ostatnich…

[PODCAST] Związki zawodowe – czy to jeszcze istnieje? Rozmowa z Aleksandrą Klimek

Zapraszamy Was na podcast Interwencje Młodzieżowe, w którym nasi goście, przybliżają sprawy młodych w Polsce. W tym odcinku naszą gościnią jest Aleksandra Klimek, pierwsza przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Młodych NSZZ ”Solidarność”–80, z którą rozmawiamy o związkach zawodowych, ich historii, roli i znaczeniu w dzisiejszym świecie. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak związki zawodowe wpłynęły na Twoje życie?…

[BAZA WIEDZY] Wzory pism przydatne w pracy młodzieżowego radnego do pobrania!

Z przyjemnością prezentujemy opracowane przez Zespół Instytutu IREPSO w ramach projektu Interwencje Młodzieżowe 2.0 wzory pism i dokumentów przydatnych w pracy młodzieżowego radnego. Nasze doświadczenie, związane ze wspieraniem działalności młodzieżowych rad pokazało jasno, że ogromną bolączką radnych są „prawne” aspekty funkcjonowania tychże organów. Związane jest to z tym, że radnymi są najczęściej osoby bez odpowiedniego…