[CASE #19] Młodzieżowi radni zaczynają studia…

Stan faktyczny – odpowiednie przepisy statutu młodzieżowej rady gminy Skorzew stanowią: „Członkiem młodzieżowej rady  może być osoba uczęszczająca do szkoły, która stanowi okręg wyborczy, mającej swoją siedzibę na terenie gminy Skorzew”. „Członek Prezydium, który zrezygnował z funkcji lub został odwołany, pełni swe obowiązki do czasu powołania nowego członka Prezydium. Przepis ten dotyczy również całego Prezydium”.…