[CASE #21] Możliwość zawarcia porozumienia pomiędzy młodzieżowymi radami

Stan faktyczny: Młodzieżowa rada miasta Gżel chce nawiązać współpracę z młodzieżową radą powiatu Gżel w celu przeprowadzenia kampanii edukacyjnej na temat praw ucznia na terenie powiatu Gżel. W tym celu przewodniczący obu rad podpisali porozumienie w sprawie współpracy. Czy młodzieżowe rady mogły nawiązać takie porozumienie? Jeżeli tak, to czy przewodniczący mogli podpisać taki dokument Odpowiedź…

[CASE #20] Co to jest komisja skrutacyjna i kiedy należy ją powołać?

Stan faktyczny: Czy młodzieżowa rada powiatu musi powołać komisję skrutacyjną? Odpowiedź IREPSO: Żaden przepis prawa powszechnie obowiązującego nie mówi o takim wymogu. Bardzo często (w praktyce zawsze) taki obowiązek jest nakreślany w statucie młodzieżowej rady. Jednak nawet jeżeli żaden przepis prawa o tym nie mówi, to mimo wszystko należy z całą mocą podkreślić, że w…