[CASE #18] Czy rada gminy może wyodrębnić budżet dla młodzieżowej rady gminy na dany rok budżetowy?

Odpowiedź IREPSO: Jest to kwestia sporna, która opiera się na zrozumieniu art. 5b ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.): ,,Obsługę administracyjno-biurową młodzieżowej rady gminy zapewnia urząd gminy. Koszty obsługi młodzieżowej rady gminy pokrywa urząd gminy”. Drembkowski i P.J. Suwaj uważają,…