Ruszamy z kontynuacją projektu Interwencje Młodzieżowe!

W związku z dużym zainteresowaniem, z którym spotkał się projekt „Interwencje młodzieżowe”, zauważyliśmy konieczność kontynuacji działań w ramach drugiej części projektu, tj. „Interwencje młodzieżowe 2.0. Kontynuacja kompleksowego programu podnoszenia świadomości prawnej młodych” realizowanej także przy wsparciu Fundacji PGE do października 2023 roku. Po rozpoznaniu problemów młodych, dostrzegamy potrzebę rozwijania działalności programowej na dwóch płaszczyznach w ramach tzw. polityk młodzieżowych.

Pierwsza z nich dotyczy wspierania zrzeszania się młodych, zwłaszcza w organizacjach pozarządowych oraz młodzieżowych radach przy jednostkach samorządu terytorialnego. W ramach zagadnienia będziemy kontynuować działalność interwencyjną poprzez wspieranie młodzieżowych rad za pośrednictwem utworzonego w pierwszej części projektu kanału komunikacji. W zakresie tego obszaru nowością będzie utworzenie internetowej bazy wiedzy, zawierającej: wzory 4 najistotniejszych pism i dokumentów przydatnych w pracy młodzieżowego radnego oraz 2 podcasty poświęcone zagadnieniom partycypacji społecznej przy wsparciu Krajowego Sekretariatu Młodych NSZZ ”Solidarność”-80.

Drugi obszar problemowy zakłada opracowanie założeń dla wprowadzenia w Polsce młodzieżowej oceny skutków regulacji w oparciu o prowadzoną działalność badawczą i porównawczą, nawiązywanie partnerstw oraz śledzenie prac legislacyjnych na poziomie krajowym i europejskim. Tzw. młodzieżowa ocena skutków regulacji jest narzędziem funkcjonującym w wybranych krajach Unii Europejskiej oraz m.in. w Nowej Zelandii czy Kanadzie. Stanowi istotny element zrównoważonego prawa – tj. prawa, którego skutki mają długofalowo pozytywny wpływ na los przyszłych pokoleń, a przynajmniej nie pogarszają ich sytuacji. Obecnie w Polsce nie funkcjonuje podobne rozwiązanie, jakkolwiek obecne są ciała doradcze, które mogłyby wspierać jego implementację.

Więcej informacji już wkrótce!