Przedstawiamy drugi i trzeci raport z działań podjętych w ramach Youth2030

Youth2030 to strategia działań Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz młodzieży, stworzonej z inicjatywy Sekretarza Generalnego w 2018 roku, wyznaczająca kierunek pracy ONZ z młodzieżą i na jej rzecz w trzech podstawowych filarach, tj.:

  • prawa człowieka,
  • pokój i bezpieczeństwo,
  • zrównoważony rozwój i edukacja.

Progress Report 2022 i Progress Report 2023 to kolejne dwa raporty, zawierające informacje na temat stanu wdrażania poszczególnych działań strategii młodzieżowej, globalnych wyzwań stojących przed młodym pokoleniem oraz najważniejszych postępów i osiągnięć zrealizowanych w ramach programu Youth2030. Publikacja pierwszego raportu miała miejsce w kwietniu 2021 roku.

W obu opracowaniach zostały przedstawione globalne struktury zarządzania i koordynacji, których ustanowienie miało na celu zapewnienie spójnych działań w całym systemie. W raportach opisano m.in. reakcje i działania podjęte przez ONZ na rzecz młodych osób w dobie pandemii Covid-19 oraz jak wygląda współpraca organizacji z rządami i młodzieżą w zakresie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Poruszono również kwestie związane z dofinansowaniem i transparentnością projektów młodzieżowych oraz koordynacji pracy z młodym pokoleniem. Podkreślono ogromne zaangażowanie młodzieży w realizację strategii Youth2030 i przedstawiono poczynione postępy umożliwiające im aktywny udział w procesach decyzyjnych ONZ.  Dodatkowo w publikacjach porównano dane z poprzednimi latami (2021 i 2020), a także wyznaczono najważniejsze cele na 2024 rok.

Raporty można pobrać bezpłatnie tutaj:

https://www.unyouth2030.com/_files/ugd/b1d674_13a797e3dff746f488ce4ec5fbad57bd.pdf

https://www.unyouth2030.com/_files/ugd/b1d674_8d76708f0eae441bbde4e76e5ae3b998.pdf

Tekst powstał w ramach Projektu Interwencje Młodzieżowe 2.0, realizowanego dzięki wsparciu Fundacji PGE.

/AK