Międzynarodowy Dzień Młodzieży – Twój głos ma znaczenie!

17 grudnia 1999 roku na wniosek Konferencji Ministrów Odpowiedzialnych za Sprawy Młodzieży, Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło nowe święto, tj. Międzynarodowy Dzień Młodzieży, które co roku obchodzone jest 12 sierpnia. W tym wyjątkowym dniu na całym świecie organizowane są m.in. dyskusje, konferencje, warsztaty, spotkania z przedstawicielami władz, akcje charytatywne oraz wydarzenia artystyczne, których celem jest pokazanie, jak ważną rolę w życiu społecznym odgrywają ludzie młodzi, jaki mają, a jaki powinni mieć wpływ na kształtowanie rzeczywistości. To również ich działania i decyzje pozwalają zmieniać otaczający świat, by móc w przyszłości żyć w przyjaznym oraz bezpiecznym środowisku, odpowiadający ich potrzebom. Międzynarodowy Dzień Młodzieży to także doskonała okazja, aby głośno powiedzieć o aktualnych problemach i wyzwaniach dotykających młodych ludzi takich jak m.in.:

  • kłopoty na rynku pracy – w Polsce bez pracy pozostaje ponad 27% młodzieży z czego wynika, że co czwarty młody Polak był aktywny zawodowo;
  • wpływie młodego pokolenia na możliwość globalnego rozwoju;
  • brak odpowiedniego wykształcenia – według danych Parlamentu Europejskiego ok. 12% młodych osób nie posiada żadnego wykształcenia oraz nie uczestniczy w żadnych szkoleniach;
  • jakość życia młodych w dzisiejszych czasach w świetle zmian klimatycznych.

Przyszłość w rękach młodych

W młodych ludziach tkwi ogromny potencjał. Ze względu na swoją kreatywność, pomysłowość, świeże spojrzenie na świat, a także chęć przeprowadzania rozmaitych inicjatyw, mogą wiele zaoferować społeczeństwu i w znaczny sposób przyczynić się do rozwoju naszego kraju. Mimo, iż czasami czują się bezsilni i niezrozumiani, chętnie wyrażają swoje opinie, ponieważ są świadomi, że mogą wywierać wpływ na wiele sposobów, inspirując tym samym innych do działania. Dlatego młode pokolenie ochoczo angażuje się w działalność samorządową poprzez kandydowanie do rad gmin, powiatów i województw, aktywnie uczestnicząc w pracach tych rad. Dodatkowo bardzo chętnie włączają się w działalność organizacji pozarządowych, zajmujących się różnorodną tematyką np. ochroną środowiska, edukacją, kulturą czy pomocą społeczną. Dawanie młodym ludziom możliwości uczestniczenia w życiu publicznym i wyrażania własnego zdania pozwala mieć realny wpływ na to, jak będzie wyglądał świat w kolejnych latach.

Tekst powstał w ramach Projektu Interwencje Młodzieżowe 2.0, realizowanego dzięki wsparciu Fundacji PGE.

/AK