Coraz bliżej wyborów do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

27 stycznia 2023 Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego wydał postanowienie, dot. zarządzenia wyborów do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. W świetle postanowienia wybory odbędą się w sposób powszechny w dniach 5-26 czerwca 2023 na terenie całego województwa. Termin zgłaszania kandydatur do młodzieżowego sejmiku mija natomiast 30 kwietnia 2023 r. 

Na razie do wiadomości podano informacje co do części składu osobowego Komisji Wyborczej, która będzie odpowiadała za przeprowadzenie wyborów. W jej skład wchodzi 12 osób, przy czym dotychczas wybrano 6 przedstawicieli (z nominacji obecnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego).

Młodzieżowy Sejmik powołał do Komisji Wyborczej:

  • Alinę Prochasek – Przewodniczącą Polska Rada Organizacji Młodzieżowych PROM,
  • Michała Radonia – Radnego Honorowego i wieloletniego koordynatora MSWD, 
  • Huberta Taładaja – Koordynatora Parlament Młodych Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Waldemara Weihsa – Prezesa Fundacja „Merkury”, Radnego Honorowego i wieloletniego opiekuna MSWD.

Sejmik z kolei powołał do Komisji:

  • Stanisława Huskowskiego – obecnego Radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, byłego Posła, Senatora i Prezydenta Wrocławia,
  • Łukasza Lacha. 

Zespół IREPSO serdecznie gratuluje wszystkim wyboru do komisji. Czekamy na dalsze informacje, nieustannie deklarując pełne wsparcie i pomoc dla idei powszechnych wyborach na szczeblu województwa w historii młodzieżowej samorządności w Polsce.